Informatika tanfolyamok 


Feliratkozás hírlevelünkreLeiratkozáshoz kattintson ide
Általános Szerződési Feltételek

Amely létrejött a www.szoftversuli.hu oldalt üzemeltető (Trans-Europe Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft - a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybe vevő - a továbbiakban mint Megrendelő) között.

A www.szoftversuli.hu weboldalon történő jelentkezés esetén jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) automatikusan a Megrendelő és a Szolgáltató által kötött szerződés elválaszthatatlan részét képzik.

Kérjük, hogy csak akkor jelentkezzen tanfolyamainkra, ha jelen ÁSZF feltételeit megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja.

Tájékoztatjuk, hogy az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker Tv.) rendelkezései szerint az Ön (Megrendelő) és a Szolgáltató között létrejött szerződés „írásban megkötött szerződésnek” minősül.

A www.szoftversuli.hu működésével, jelentkezési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a TEC Kft. Ügyfélszolgálata rendelkezésére áll. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) rendelkezéseit módosítsa. Esetleges módosítás esetén a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az érvényesek.

Szolgáltató adatai

Cégnév: Trans-Europe Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1026 Budapest Torockó utca 4. mfszt. 1

Telephely: 1026 Budapest, Torockó utca 4. mfszt. 1.

Adószám: 10696172-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-162155

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus Ügyfélszolgálat: oktatas@trans-europe.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat: +36-1-392-0700

Fax: +36-1-392-0719

Számlaszám: 10104105-56019646-00000001


A szerződéskötés

A www.szoftversuli.hu honlapon történő jelentkezésének elküldésével Megrendelő megrendelést tesz a weblapunkon található szolgáltatásunkra. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés elküldését követő 2 munkanapon belül nem kap a szolgáltatótól visszaigazolást, mentesül kötöttsége alól. A felek között között a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.   

A szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül. A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a Megrendelő regisztrációs adatai között szereplő elektronikus levélcímen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a Megrendelő rendelésének adatait és esetleges egyedi feltételeit tartalmazó megrendelő dokumentumot a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben megküldjük a Megrendelő részére. Tájékoztatjuk, hogy e dokumentumok képezik a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződésnek az alapját, és ezek írásbeli okiratoknak minősülnek.  Megküldésükkel eleget teszünk a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint köteles a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat a szolgáltató által előre megjelölt időben a Megrendelő vagy megbízottja részére a TEC Kft. Oktatási Centrumban megtartani.

Jelentkezés

A www.szoftversuli.hu weblapon részletes leírást talál a tanfolyamainkról. A tanfolyamaink lapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. A www.szoftversuli.hu mindent tőle elvárhatót megtesz a terméklapokon szereplő információk naprakészségéért. További tájékoztatást az Ügyfélszolgálat elérhetőségein tudunk adni. Tanfolyamra történő jelentkezéshez regisztráció szükséges.

Kérjük, hogy a regisztrációs adatokat pontosan töltse ki, és kétségek esetén a regisztrációs adatok véglegesítése előtt vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!


Megrendelés és fizetés

A Megrendelés menete:

 1. Jelentkezés menüponton belül a regisztrációs adatlap kitöltése (Ha még nem regisztrálta magát, akkor ezt most mindenképpen meg kell tennie)
 2. Belépés a regisztrációnál megadott adatokkal (E-mail cím, jelszó)
 3. Tanfolyam nevének sorában a „jelentkezem” gombra kattintás
 4. Megadott adatok ellenőrzése illetve diákkedvezmény igénybevétele.
  A diákkedvezmény igénybevételéhez érvényes diákigazolvány szükséges, melynek másolatát kérjük juttassa el az oktatas@trans-europe.hu e-mail címünkre.
 5. Jelentkezem” gombra kattintás
 6. Amennyiben további tanfolyamokra is szeretne jelentkezni, a tanfolyam nevének sorában kattintson a „jelentkezem” gombra.
 7. Az eddigi jelentkezései menüpontban lehetősége nyílik az eddigi jelentkezéseinek a megtekintésére illetve a tanfolyamokról történő lejelentkezésre.
 8. Jelentkezésének elküldését követően automatikus elektronikus levélben  visszaigazolást kap.

A megrendelés összesítőjében megjelenő „fizetendő tandíj” – valamennyi költséget tartalmaz. A visszaigazoló levélben a fizetendő végösszeg kizárólag a vásárlóra kedvező módon térhet el a Szolgáltató által érvényesített kedvezmények okán.

Kérjük, kísérje figyelemmel levelezését (a regisztrációban megadott elektronikus levélcímen), mert e-mailben tartjuk Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk a tanfolyam pontos kezdési idejéről.

Pénzvisszatérítési Feltételek

Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a tanfolyam dátumától számított 8 napon belül a tanfolyami díjat visszakérje, ha nem elégedett tanfolyamunkkal.


Jelentkezések feldolgozása, fontos tudnivalók

A beérkezett jelentkezésekre munkanapokon 9-17 óra között, az ezen kívül érkezett jelentkezésekre a következő munkanapon válaszolunk. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben igazolja vissza a jelentkezés feldolgozását.

A jelentkezés abban az esetben válik érvényessé, ha a Megrendelő a meghirdetett időpontot megelőző hét keddi napján, legkésőbb 17 óráig jelentkezik és befizeti a tandíjat.

Amennyiben a kellő létszámot nem éri el a regisztrált résztvevők száma , úgy a jelentkezőket kiértesítjük.

Az elmaradt oktatás bepótlásra kerül valamely előre egyeztetett, későbbi időpontban. A szervezők kötelesek minden, tandíjat már befizetett jelentkezőnek biztosítani egy alkalmas időpontot a pótlásra.

Az oktató megbetegedése esetén a Szolgáltató új időpontot jelöl ki, vagy visszatéríti a befizetett összeget.

Megrendelőnek a meghirdetett időpont előtti hét keddi napján legkésőbb 17 óráig egy alkalommal lehetősége van halasztást kérelmezni. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles visszatéríteni a befizetett tandíjat. Az ezt követő időpont esetén Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a befizetett tandíjat.

Bizonyos kurzusokon a hallgatók oktatóanyagot kapnak, ezen jegyzetek a szerzői jog védelme alatt állnak, sokszorosításuk tilos!

 

Fizetési módok

A tandíjbefizetés az alábbi módokon történhet:

 1. Személyesen előre fizetés készpénzzel
 2. Átutalással

Amennyiben kérdése merül fel a tanfolyammal kapcsolatban, az oktatas@trans-europe.hu e-mail címen vagy pedig a +36-1-392-0700 telefonszámon érdeklődhet ügyfélszolgálatunknál munkanapokon 9 - 17 óra között. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag az oldalunkon keresztül érkező jelentkezéseket tudunk elfogadni és teljesíteni. Közvetlen elektronikus levélben érkezett jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.  

Elállás joga

A Megrendelő a jelentkezések feldolgozása pontban felsorolt feltételekkel elállhat a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak minősül, ha a Megrendelő a nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidőben a Szolgáltató részére megküldi.

Elállás esetén a kifizetett vételár a Megrendelő részére legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszajár.  

Az elállást a Szolgáltató székhelyére címzett írásos nyilatkozatban (emailben), vagy személyesen az ügyfélszolgálaton kell közölni. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel az elállást tartalmazó nyilatkozatát. 

Jogviták rendezése

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A Szolgáltató a Megrendelők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azoknak egy részét alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy harmadik személyek részére továbbadni

A felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó esetleges jogviták elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Honlap utolsó frissítése: 2018.07.06.